søndag den 25. maj 2014

Kommentarer

Hvis du bruger kommentarer i LibreOffice Writer, kan du glæde dig til den kommende version 4.3. Version 4.3 forventes at blive frigivet i slutningen af Juli i år.

I Writer er det nu muligt at oprette kommentarer, som overlapper hinanden. Og funktionen er kompatibel med Word.

Skal du udskrive et dokument med kommentarer, kan du nu få dem udskrevet i venstre margin, som de vises på skærmen. Dette er en længe ventet mulighed. Se også http://libreofficedk.blogspot.dk/2014/04/nye-funktioner-udskriv-kommentarer.html

Du kan nu formatere alle kommentarer samlet, f.eks. hvis du gerne vil benytte en anden skrifttype, eller skriftfarve.