søndag den 24. november 2013

Hvorfor hedder det LibreOffice?

Jeg husker tydeligt for lidt mere end tre år siden, hvor jeg var med til at beslutte hvad den nye kontorpakke skulle hedde. Tiden op til d. 28. september 2010 havde vi mange interne diskussioner, men ingen af dem var så ophedede og følelsesladede som valg af produktnavnet. VI havde fra starten lidt mere end 100 forskellige navneforslag, og valget faldt som bekendt på LibreOffice.

I tiden efter offentliggørelsen fik vi da også megen kritik for navnevalget, men som tiden er gået, er kritikken forstummet helt.

Libre ( http://en.wikipedia.org/wiki/Libre og http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre ) er et fransk ord (fra latin)hed, som udtrykker fri i betydningen frihed i modsætning til gratis (fri bar). Ordet Libre findes ikke på dansk, men de fleste kender trods det betydningen.

Ordet "fri" har dobbeltbetydning på både dansk og engelsk, og det har altid været et problem at forklare, at fri software ikke betyder gratis software. Det betyder frihedssoftware.

Derfor blev navnet LibreOffice, fordi friheden er det vigtigste fundament for The Document Foundation og LibreOffice. F.eks. er det ikke muligt for en enkelt virksomhed eller organisation at opnå mere end 30% stemmeret i udvalgene i The Document Foundation.

PS: Der er som sådan ikke noget i vejen for fri bar.