torsdag den 23. maj 2013

Sjældent brugt: Kommentarer


Jeg ved faktisk ikke om jeg kan tillade mig at kalde kommentarfunktionen for en sjældent brugt funktion. Selv bruger jeg kommentarfunktionen meget.

I Writer bruger du funktionen med Indsæt – Kommentar (eller CTRL+ALT+C).

Kommentarer kan tilknytte et punkt eller et tekstområde (fra og med version 4.0). Tidligere var det kun muligt at sætte kommentarer på et punkt.
Selve kommentaren skriver du som en lille note i højre margin. Hver bruger får sin egen farve.
Teksten i kommentaren kan formateres med simpel formatering, men du kan ikke indsætte tabeller og billeder i kommentaren.
Tekstdokument med kommentarer

Du kan vælge om kommentarerne skal vises (Vis – Kommentarer). Fra og med version 4.1 bliver det lettere at vise eller skjule kommentarerne. Hvis du vælger at skjule kommentarerne vil den markerede tekst fortsat være fremhævet med farver.

Udskrivning

Når du udskriver dokumentet vil kommentarerne som udgangspunkt ikke blive udskrevet. Det kan du ændre enten i indstillingerne eller i udskrivningsdialogen (CTRL+P). Du kan vælge mellem flere muligheder:
  • Ingen
  • Kun kommentarer
  • Placering ved slutningen af dokumentet
  • Placering af slutningen af siden.
Udskrivning af kommentarer
Kommentarerne bliver aldrig udskrevet sammen med dokumentteksten, men på særskilte sider. Siderne med kommentarer tæller ikke med i sidetal o.s.v., så kommentarerne påvirker altså ikke teksten direkte.

Kommentarerne udskrives med informationer om hvem der har skrevet dem og hvornår. Det fremgår også på hvilken side og på hvilken linje kommentaren er skrevet. Hvis kommentaren er tilknyttet et tekstområde, som spænder over flere linjer, fremgår det kun på hvilken linje kommentaren starter. Og så selvfølgelig også den tekst der står i kommentaren. Hvis kommentarteksten er formateret med f.eks. fed skrift eller understregning, fremgår dette desværre ikke af den udskrevne kommentar.

Hvis du bruger udskrivning af kommentarer foreslår jeg at du aktiverer linjenummerering (Funktioner – Linjenummerering...). Hvis du i linjenummereringen vælger at nummereringen skal starte fra linje 1 på hver side, vil dette også slå igennem på kommentarsiderne.

Hjælp

Omkring emnet kan jeg henvise til en udvidelse jeg har lavet til mig selv, hvor du får de forskellige funktioner der relaterer sig til korrekturlæsning samlet i en enkelt værktøjslinje. Her kan du også slå linjenummerering til og fra med et enkelt klik.

Du kan finde udvidelsen her: http://extensions.libreoffice.org/extension-center/review-toolbar