fredag den 14. oktober 2016

Calc makro: Diagram fra ukendt antal rækker

Her er så den samlede makro, som opretter et linjediagram på baggrund af de udfyldte celler (uanset hvor mange rækker).

Resultatet:Makroen:

REM  *****  BASIC  *****

Sub GetAllCells
  Dim oSheet
  Dim oCell
  Dim nEndCol As Integer
  Dim nEndRow As Integer
  oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Statistik")           
  nEndCol = getLastUsedColumn(oSheet)
  nEndRow = getLastUsedRow(oSheet)
  oCell = oSheet.GetCellByPosition( nEndCol + 1, nEndRow + 1 )     
  Print oCell.AbsoluteName
  oAddress = oSheet.getCellRangeByPosition(0,0,nEndCol,nEndRow)
  oArea= oAddress.AbsoluteName     'på formen A3:B4
  CreateChart (oArea)              'her kalder vi næste subrutine
End Sub


Sub CreateChart (sDataRng)          'Modtager parameter
  sName = "Statistik-diagram"
  oSheets = thisComponent.Sheets
  oSheet = oSheets.getByName("Statistik")
  oAddress = oSheet.getCellRangeByName( sDataRng ).getRangeAddress()
  oCharts = oSheet.getCharts()
  If NOT oCharts.hasByName(sName) Then
    oRect       = createObject("com.sun.star.awt.Rectangle")
    oRect.X     = 10000    '1/100mm
    oRect.Y     = 1000
    oRect.width = 20000
    oRect.Height= 10000

    oCharts.addNewByName(sName, oRect, Array(oAddress), True, False)
  End If

  oChart = oCharts.getByName( sName )
  oChart.setRanges(Array(oAddress))
  oChart.HasRowHeaders=True
  oChart.HasColumnHeaders=True
  oChartDoc = oChart.getEmbeddedObject()

  oTitle = oChartDoc.getTitle()
  oTitle.String = "Nyhedsbrevet"

  ' Create a diagram.
  oDiagram = oChartDoc.createInstance( "com.sun.star.chart.LineDiagram" )
  oChartDoc.setDiagram( oDiagram )
  oDiagram = oChartDoc.getDiagram()
  oDiagram.DataRowSource = com.sun.star.chart.ChartDataRowSource.COLUMNS
End Sub

Function GetLastUsedColumn(oSheet) As Integer
  Dim oCursor
  oCursor = oSheet.createCursor
  oCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
  GetLastUsedColumn = oCursor.RangeAddress.EndColumn
End Function

Function GetLastUsedRow(oSheet) As Integer
  Dim oCursor
  oCursor = oSheet.createCursor
  oCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
  GetLastUsedRow = oCursor.RangeAddress.EndRow
End Function