fredag den 28. november 2014

Neerijnen, Holland

Så har endnu en kommune i Holland meldt, at udskiftning af MS Office til fordel for LibreOffice er vel overstået. Det fortæller nyhedsmediet Joinup, som er finansieret af Europakommissionen.

I 2011 besluttede direktionen i den hollandske by Neerijnen at udskifte MS Office med open source alternativet LibreOffice. Udskiftningen blev foretaget af kommunens interne IT-afdeling, og projektet blev gennemført på 12 måneder.

Skiftet til LibreOffice har allerede på nuværende tidspunkt sparet kommunen for mellem 9.000 og 13.500 per år, hvilket i runde tal svarer til en euro per indbygger. Besparelsen er alene opnået ved at undgå licensbetaling for MS Office. Besparelsen forventes i de kommende år at blive større, idet udgifterne til blandt andet omskoling af IT-medarbejdere og personale er fraregnet i tallene. Omkostningerne til undervisning vurderes at være omkring 5.000 Euro.

Kommunen fremhæver to uforudsete fordele ved at skifte til LibreOffice:
Personalet kan uden omkostninger installere programmet på en eller flere computere hjemme, hvilket ikke var muligt under den tidligere ordning.
Forbedret support, da svartiderne på åbne supportfora, herunder det hollandske LibreOffice supportforum, er langt kortere end hos Microsoft.

Den eneste ulempe har været, at
Microsoft straks da de hørte om beslutningen, iværksatte en omfattende licensaudit hos kommunen
Andre myndigheder i Holland har svært ved at acceptere, at dokumenter fremsendes i ODF-format, selvom Holland, lige som Danmark, har besluttet at ODF-formatet skal kunne håndteres på lige fod med Microsoft Office formater blandt myndighederne.

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/libreoffice-municipality-neerijnen

tirsdag den 25. november 2014

Oversættelse

Oversættelsen af LibreOffice 4.4 er skudt i gang.
Foreløbigt mangler lidt over 7.800 ord i brugergrænsefladen og næsten 12.000 ord i hjælpen. Som sædvanligt har vi travlt, men mon ikke vi når det også denne gang. Det danske projekt er et af de få sprog, som (indtil videre) altid er klar med oversættelsen til tiden.

Har du lyst til at deltage?

Oversættelsen foregår i to årlige "klumper". Ind i mellem læser vi korrektur, forbedrer formuleringer, blandt andet ved at tilrette med konsistent sprogbrug og korrekt ordstilling. Hvis du har lyst til at deltage, kan du læse hvordan her: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LibreOffice

fredag den 21. november 2014

Eleverne i Danmark er mindst dårlige

En international undersøgelse viser at eleverne i de danske folkeskoler ligger nr. 2 på den internationale liste over digitalt indfødte, men Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer ved Institut for Uddannelse og Pædagogik drysser malurt i bægeret. Eleverne i Danmark er mindst dårlige.

Jeppe Bundsgaard er i øvrigt mangeårig deltager i det danske LibreOffice-projekt, hvor han blandt andet har bidraget til forbedring af stavekontrollen.

Her har jeg klippet lidt fra diverse artikler fra danske medier om emnet:

Danske skoleelever virker som digitalt indfødte, når de surfer hjemmevant rundt på internettet og laver film på smartphones og iPads. En gruppe elever laver en video online, mens en anden er ved at lave et digitalt musiknummer, og en tredje er ved at lave en e-bog. Sådan er hverdagen flere steder i den danske folkeskole, hvor IT-maskinparken har fået et stort løft. Tilgangen er intuitiv og kreativ, og eleverne virker, som om de er født med tablets i hånden. Men skinnet bedrager, for i virkeligheden er danske børns kompetencer på IT-området begrænsede. Det afslører undersøgelsen. Vi møder mange elever, for hvem brug af tablets og smartphones er en naturlig del af hverdagen, men som ikke har noget grundlæggende kendskab til, hvordan computere fungerer og er opbygget, og for hvem eksempelvis kendskabet til tekstbehandling og regneark er begrænset. Kun tjekkiske skolebørn har bedre it-evner end danske elever. Men danske børns it-kendskab er stadig meget basalt, viser international undersøgelse. Eleverne reproducerer ting, de allerede kan, og de tilegner sig ikke en bred digital dannelse, som sætter dem i stand til at løse problemer og være kritiske i et digitalt samfund.

Maskinerne virker, men pædagogikken og den didaktiske tilgang ofte er overladt til den enkelte lærer og vedkommendes private kompetencer på området.

Der er altså noget, der tyder på, at danske elever i højere grad opfører sig som forbrugere på internettet. De søger information og skaber nære sociale relationer, men de deltager ikke i en offentlig diskussion. Det betyder, at det hører til sjældenhederne, at danske elever kontrollerer de kilder, de møder på nettet, eller er opmærksomme på, at informationen kommer til dem med kommercielle bagtanker.

Selv om der bliver brugt rigtig meget IT i skoleundervisningen, kommer en stor gruppe elever ikke længere end til helt basal brug af en computer og kan eksempelvis ikke stille sig kritisk over for information på nettet. Over halvdelen af de danske elever er altså på et niveau, hvor de i tekstbehandling ikke når længere end til at kunne lave fed eller kursiv. Der mangler en rød tråd i skolernes tilgang til elevernes digitale dannelse,« siger han og forklarer, at ambitionerne for undervisningen mange steder defineres af IT-vejledere med vidt forskellige uddannelsesmæssige forudsætninger og baggrunde.

Danske skolelærere er blandt dem, der bruger IT allermest på verdensplan, men vi har ikke rigtig besluttet, hvad det er, eleverne skal lære. Danske elever er ikke ret avancerede i deres anvendelse af computere. Særligt i deres brug af internettet til udveksling af information ligger danske elever langt under gennemsnittet i forhold til deres jævnaldrende i de andre deltagende lande.

Eleverne skal have en grundforståelse af, hvordan IT fungerer og at det at kunne bruge sin iPhone til at finde en video ikke er det samme som at være kompetent IT-bruger.

Folkeskolen har de senere år investeret millioner i nye computere, iPads, interaktive tavler og digitale læringsmidler. Forfatterne bag undersøgelsen vurderer, at der ikke har været pædagogiske begrundelser for den massive investering i eksempelvis iPads, og derfor ser man ikke et løft i elevernes kompetencer i forhold til IT. Man har tænkt for meget i teknik og for lidt i pædagogik. De intuitive tablets og digitale læringsmidler har lullet skolerne i søvn, så man i dele af skolevæsnet har taget det for givet, at børn er digitalt stærke.

I Aarhus har kommunen frikøbt en gruppe IT-vejledere og ildsjæle på området fra deres skoler én dag om ugen. Gruppen kalder sig De 32, og deres opgave er at tage de pædagogiske og didaktiske diskussioner, der knytter sig til området og bringe deres viden og ekspertise med ud på de århusianske skoler og brede dem ud til deres kollegaer.


Kilder:
Danske skoleelever mangler IT-kompetencer: http://www.information.dk/516475

Afsløring: Her er der huller i danske børns it-kundskaber: http://www.computerworld.dk/art/232503/afsloering-her-er-der-huller-i-danske-boerns-it-kundskaber

Danske skoleelevers it-kompetencer er blandt de bedste i verden - men har alvorlige mangler: http://www.version2.dk/artikel/danske-skoleelevers-it-kompetencer-er-blandt-de-bedste-i-verden-men-har-alvorlige-mangler

tirsdag den 18. november 2014

Forlig om licenser tvinger hollandsk kommune til at opgive LibreOffice

Den hollandske by Arnhem har opgivet at lede efter open source alternativer til Microsoft Office, efter et forlig med Microsoft  om uberettiget brug af Microsoft Office. For at kompensere for ikke at have tilstrækkelige licenser til Officepakken i forbindelse med at byens medarbejdere arbejder hjemme, har Arnhem betalt € 600.000 for nye licenser. Med licensordningen har byen licens til Microsoft Office de næste tre år, siger byens IT-chef, Simon Does.

“Det giver ingen mening ikke at udnytte at vi nu er i besiddelse af licenserne, så vi kigger ikke længere efter billigere alternativer”, udtaler IT-chefen.

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/licence-fine-forces-town-drop-move-alternative-office-tools

onsdag den 5. november 2014

LibreOffice certificeringsprogram

LibreOffice har fået sit eget certificeringsprogram. Faktisk har der i et par år været et certificeringsprogram for udviklere, men først nu er programmet udvidet til også at omfatte projektledere og instruktører. Senere vil programmet blive yderligere suppleret med certificering af supportere.

Programmet er ret omfattende, og vil ikke være forbeholdt medlemmer af TDF (The Document Foundation), men medlemmer vil have førsteprioritet. Desuden vil certificering være omkostningsfri for medlemmer, hvorimod ikke-medlemmer vil blive afkrævet en afgift for certificering. Det skal også nævnes, at medlemmer af TDF får lettere ved at opnå certificering end ikke-medlemmer.

Årsagen er, at medlemskab af foreningen i sig selv er delvis kvalificerende.
Eksaminationen vil tage udgangspunkt i personens praktiske erfaring med henholdsvis projektledelse og undervisning på baggrund af de fastlagte metoder, som kaldes "Migration Protocol" og "Training Protocol". 

De første eksaminationer vil finde sted ved FOSDEM i Belgien til foråret, og vil blive fulgt op af endnu en eksamination ved LibreOffice konferencen i Aarhus i september 2015.

LibreOffice certificeringen adskiller fra andre IT-certificeringer ved ikke kun at omfatte konkrete kvalifikationer inden for det aktuelle emne, men også forudsætter forståelse for fri software, fællesskabets økosystem og historien bag TDF og LibreOffice. Årsagen skal findes i, at certificerede personer forventes fremover at udgøre grundstammen i korpset af ambassadører.

Læs mere om certificeringen her: https://www.documentfoundation.org/certification/

tirsdag den 4. november 2014

Man skal tage sin egen medicin

Stavekontrollen i LibreOffice er efterhånden blevet ganske god, hvilket vi kan takke folkene bag Stavekontrolden for. De har igennem de seneste år arbejdet intensivt for at gøre stavekontrollen bedre.

De har, blandt andet for at teste stavekontrollen, kontrolleret hjælpen i LibreOffice for stavefejl. Det resulterede i ikke mindre end 81 stavefejl, som alle er rettet i næste version.

Tak for indsatsen til de frivillige.

søndag den 2. november 2014

International LibreOffice konference kommer til Aarhus i 2015

Den årlige internationale LibreOffice konference afholdes i Aarhus i 2015. Aarhus Kommune bliver vært for konferencen, der planlægges i samarbejde med lokale græsrodsforeninger og fællesskabet omkring LibreOffice i Danmark.

LibreOffice er en open source programpakke med de mest almindelige og anvendte kontorprogrammer. LibreOffice er fri software, som man gratis kan downloade, anvende og distribuere. Hvert år afholdes en konference, hvor udviklere, programmører og supportere samles for at diskutere muligheder og forbedringer til den gratis software-pakke.

I september 2015 skal det nye superbibliotek Dokk1 danne ramme om konferencen.


”I Aarhus Kommune ønsker vi at øge anvendelsen af OpenSource software. Det handler naturligvis om at spare penge, men det handler i høj grad også om, at tage ejerskab til de systemer der understøtter vores medarbejdere og vores borgere. LibreOffice er som produkt og community bestemt et koncept vi ønsker at støtte. Vi er altid glade for at tage imod gæster udefra, og vi ser frem til nogle spændende dage, hvor deltagerne også får mulighed for at se vores dejlige by,” siger Bo Fristed, chef for ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet), som er en del af Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice.

Byens hackerspace Open Space Aarhus (OSAA) vil lægge lokaler til det kodesprint, der altid indgår som en del af konferencen. Blandt de foreninger, der bakker op om konferencen, finder vi endvidere Free Software Foundation Europe og Ubuntu Aarhus, der begge har brugt Open Space Aarhus som mødested.

Den internationale LibreOffice konference bliver afholdt i perioden 23. til 25. september. LibreOfiice har sit eget danske fællesskab, og her vækker placeringen af konferencen begejstring.

“Først og fremmest er vi meget glade og taknemmelige over at Aarhus Kommune bakker op om konference. At konferencen i 2015 kommer til Aarhus har stor betydning for det danske fællesskab, og vi ser det bestemt som en anerkendelse af vores hidtidige indsats, og vi håber, at konferencen kan tiltrække nye friske hænder. Specielt håber vi på, at danske udviklere, blandt andet studerende, får lyst til at blive en del af et internationalt udviklermiljø,” siger Leif Lodahl, som er talsmand for LibreOffice i Danmark.

LibreOffice i Danmark påpeger, at placeringen af konferencen skal ses som en anerkendelse af, at danske brugere - både private, virksomheder og offentlige myndigheder - i større og større udstrækning, tager LibreOffice i anvendelse.

For yderligere oplysninger om den internationale LibreOffice konference, kontakt:

Aarhus Kommune (pressekontakt): Line Dybdahl

Free Software Foundation Europe (FSFE)/Open Space Aarhus (OSAA): Carsten Agger

LibreOffice i Danmark: Leif Lodahl