søndag den 16. februar 2014

Konference i Bern

Den årlige LibreOffice-konference afholdes i år i Bern i Schweiz fra 3 - 5 September 2014.

http://blog.documentfoundation.org/2014/02/13/libreoffice-conference-2014-in-bern-switzerland-from-september-2-to-september-5-2014/

tirsdag den 4. februar 2014

Frankrig: Brug open source, men husk at give tilbage

Offentlige myndigheder som bruger fri og open source bør engagere sig i fællesskaberne. "At give tilbage er nøglen", det udtaler Laurent Godard, som er talsmand for IT-afdelingen i den franske by Voreppe, en kommune med 9700 indbyggere i den franske region Rhône-Alpes region.

Byen bruger i stor udstrækning open source løsninger og bidrager til gengæld til flere projekter. Blandt andet stiller byen en server til rådighed til automatiske test af LibreOffice.

Herudover donerer byen årligt en euro per arbejdsplads til organisationen LaMouette, som står bag LibreOffice i Frankrig.

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/voreppecontributing-free-software-key

Strategisk udnyttelse af open source

Storbritannien
Siden 2010 har den offentlige sektor i Storbritannien brugt over 200 millioner pund på Microsofts office-pakke alene. Det vil Francis Maude, som er Minister for Cabinet Office, nu gøre noget ved.
Blandt andet nævner han muligheden for at skifte Microsoft office ud med software, som kan lave open source dokumenter (ODF). Det kan eksempelvis være LibreOffice, som er gratis at bruge.
DR - Storbritannien vil smide store IT-firmaer på porten: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2014/01/29/151308.htm

Tilsvarende danske beregninger foretaget i denne rapport fra 2011 (Zangenberg rapporten: http://digitaliser.dk/resource/1268103/ ) antyder en mulig besparelse på mellem 78 og 97 mio årligt. Beløbet dækker dog kun de rå licensbesparelser, og indregner altså ikke de øvrige fordele, men nævner at besparelsen blot er en af flere fordele ved open source:
Man kan vælge en open source-strategi inden for et område af flere grunde:
  • For at spare penge
  • For at få netop den funktionalitet man har behov for
  • For at undgå uhensigtsmæssig afhængighed af en enkelt leverandør
  • For at sikre konkurrence
  • For at få fleksibilitet i forhold til fremtidige behov
  • For at få en række fordele knyttet til genbrug af software – bl.a. standardisering af forretningslogik.
Hertil vil jeg tillade mig at tilføje et par stykker:
  • For at opnå ejerskab af produktet, så udviklingen sker ud fra brugernes behov, frem for leverandørens økonomi
    For at opnå hurtig og fleksibel udvikling (innovation), uafhængigt at leverandørers planer
  • For at opnå øget samfundsmæssig nytteeffekt, f.eks. i form af øget beskæftigelse.
Så sent som i januar 2014 kom "Vækstteam for IKT og digital vækst" med en rapport:
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/anbefalinger-vaekstteamet-for-ikt-og-digital-vaekst-24-01-14.ashx
Rapporten omtaler ikke open source direkte, men anbefaler at der ved indkøb af offentlige IKT-løsninger, indregnes samfundsmæssige nytteværdier, og altså ikke alene den kontante indkøbspris. Anbefaling #8: Offentlige indkøb skal fremme salg af innovative IKT-løsninger med eksportpotentiale. Ja der tales ligefrem om at det offentlige skal investere i prækommercielle løsninger, altså løsninger som endnu ikke er produktionsmodne.
Men i Danmark nationale IT-strategi nævnes open source ikke med et eneste ord?
http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/~/media/Files/Velf%C3%A6rdsteknologi/Strategi%20for%20digital%20velf%C3%A6rd/digital_velfaerd.pdf
En norsk kommentar foreslår ligefrem, at frem for at tale om øget offentlig digitalisering, skal vi vende bøtten, og snakke om offentlig innovation.
http://www.digi.no/926944/la-det-offentlige-prove-og-feile

Lidt lommefilosofi
I Danmark er der ca. 835.000 offentligt ansatte, (727.000 omregnet til fuldtidsstillinger). Lad os så antage at ca. halvdelen af de ansatte er funktionærer med en arbejds-PC.
Det giver sammenlagt 417.500 medarbejdere med en Windows-PC, hvor der efter al sandsynlighed er installeret Microsoft Office.

Prisen for en Microsoft Office kan end ikke Microsoft oplyse (jvnf. Konkurrencestyrelsens rapport fra 2009: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2009/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2009/Markedet%20for%20kontorsoftware%2012082009%20analyse.pdf )

Af konkurrencestyrelsens tal fremgår det, at prisen nok ligger i omegnen af 640 kroner årligt, og at det offentlige sammenlagt betaler ca. 80 mio. kroner årligt.

Samtidigt i Italien...
Den italienske regering har besluttet at open source skal have forrang frem for kommerciel software ved offentlige indkøb.
https://opensource.com/government/14/1/italy-open-source-software-procurements

På Europæisk plan er der lavet en beregning, som antyder at open source sammenlagt bidrager med 450 milliarder Euro om året
Kilde: http://www.openforumacademy.org/library/ofa-research/first-conference-proceedingsA4.pdf