tirsdag den 11. september 2018

Konvertering af (mange) csv-filer

Det er ingen hemmelighed at LibreOffice er noget af en schweizerkniv når det kommer til at konvertere dokumenter af enhver art. Gamle præsentationer fra Mac eller regneark fra Super Calc. LibreOffice klarer det med et snuptag. Det kan endda gøres med en kommandolinje, f.eks.

"C:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\scalc.exe" --convert-to pdf  C:\Users\leil\Documents\test\testregneark.xlsx --outdir C:\Users\leil\Documents\test

Her konverteres et regnearksdokument til PDF.

Der skal ikke meget til for at lave en løkke, som rekursivt konverterer alle xlsx-filer i en bestemt folder.

Men...

Import af CSV-filer er lidt mere kompliceret.

Når du importerer en CSV-fil med LibreOffice ledes du altid igennem et skærmbillede, som ser nogenlunde sådan ud:Hvis vi skal konvertere en mængde af (ens) CSV-filer skal vi i kommandolinjen udfylde skærmbilledet ved at anvende en parameter "-infilter" som er temmelig kompliceret at regne ud. Det er reelt umuligt at regne sig frem til, at det skal se sådan ud: --infilter="csv:59/44,34,12,1,1/4,0,false,true,true,false,false".

Der er en meget let måde at finde denne parameters værdi på. Det kræver en lille makro:

Sub showFilterOptions
Dim args(),i%
args() = thisComponent.getArgs
    for i = 0 to uBound(Args())
        if args(i).Name = "FilterOptions" then inputbox "","",args(i).value
    next
End Sub


Hvis du manuelt importerer en CSV-fil (og udfylder skærmbilleder korrekt), kan du umiddelbart efter køre denne makro. LibreOffice "husker" nemlig hvad du senest har importeret, og med denne makro får du oplyst hvad der er gemt.Og import-kommandoen er derfor:

"C:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\scalc.exe" --convert-to pdf --infilter="csv:59/44,34,12,1,1/4,0,false,true,true,false,false" C:\Users\leil\Documents\CSV\testdokument.csv --outdir C:\Users\leil\Documents\CSV

mandag den 10. september 2018

Underskrift på dokumenter

En ny funktion i LibreOffice 6.1 giver dig mulighed for at indsætte en underskriftslinje i tekstdokumenter. Funktionen finder du ved at vælge Indsæt - Underskriftslinje.


Underskriftslinjen indsætter en synlig underskrift som objekt.

Pointen er, at du nu kan signere underskriften digitalt, hvilket forudsætter at du på forhånd har installeret en digital signatur på dit operativsystem. Du kan installere din NemID som digital signatur, eller du kan oprette din signatur selv. En selvskabt digital signatur har selvsagt ikke samme værdi som en signatur udstedt af en anerkendt autoritet.

Du kan også underskrive dokumentet digitalt uden at indsætte en underskriftslinje, men med en signeret underskriftslinje har du dels underskrevet dokumentet digitalt, men underskriften er også synlig på papir hvis du printer det.

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan digital signatur kan bruges til at underskrive PDF-filer: https://libreofficedk.blogspot.com/search/label/digital%20signatur

Højreklik på underskriftslinjen og vælg Underskriv underskriftslinjen.
Du kan nu vælge mellem de digitale signaturer du har installeret:


Når du har signeret din underskrift skal du ikke gemme det. Hvis du gemmer dokumentet, vil signaturen blive fjernet. Øverst i dokumentet vises en linje, som fortæller at dokumentet er signeret digitalt, og om certifikatet er gyldigt.


eller

Et klik på Vis signaturer åbner en dialog, hvor læseren kan se detaljerne om signaturen og om hvem der har udstedt certifikatet.


mandag den 27. august 2018

Sjældent brugt: Komprimer billeder

En forholdsvis ny funktion i Writer er muligheden for at komprimere billeder, som er indsat i tekstdokumenter.

Hvis du har prøvet at arbejde med et dokument med flere indsatte billeder, f.eks. fotos eller skærmbilleder, kender du problemet: LibreOffice bliver langsom, og måske crasher programmet helt og dit dokument skal gendannes. Årsagen er, at de billeder du indsætter, er for store. Et almindeligt digitalkamera eller bare din mobiltelefon, tager billeder med  meget høj opløsning, og det fylder i hukommelsen.

Her kommer funktionen Komprimer ind i billedet.

Funktionen er tilgængelig i højreklikmenuen, når du har markeret et indsat billeder. Højreklik og vælg Komprimer.Du har flere muligheder:
  • Komprimering
    JPEG eler PNG. Vælg hvor ”hårdt” billedet skal komprimeres.
  • Opløsning
    Vælg om billedets opløsning skal reduceres.
  • Beregn evt. resultatet af komprimeringen.
Vær opmærksom på, at komprimeringen også ”beskærer” fysisk. Den indbyggede beskæringsfunktion i Writer skjuler kun det du skærer væk. Komprimeringen sletter det du har beskåret billedet.

Min egen erfaring er, at det kan give rigtig gode resultater, lige at få billederne ned i størrelse, enten før du indsætter dem i dokumentet, eller gøre det med komprimer-funktionen straks efter de er indsat.

mandag den 13. august 2018

LibreOffice 6.1 er frigivet

LibreOffice 6.1 er frigivet, og her er en oversigt over de vigtigste funktioner:

Generelt

LibreOffice 6.1 kommer med to friske nye ikontemaer: Colibre, som nu er standard i Windows og Karasa Jaga.
Håndtering af billeder er blevet forbedret, hvilket gør programmet hurtigere og mere responsivt. Samtidig er der kommet flere farveovergange.
Hjælpen er udvidet med mange nye sider.
Hjælpen er desuden tilgængelig online.

Tekstbehandling

Writers EPUB eksportfilter er forbedret, så du kan lave bedre ebøger.
I sidehoved og sidefod er det nu muligt direkte at indsætte sidetal og sideantal.
Nye overskriftstypografier som staver tal.
Kapiteloverskrifter kan linjedeles da det nu er muligt at anvende linjeskift som adskiller mell kapitelnummer og tekst.
Desuden er det nu muligt at indsætte en signaturlinje i dokumenterne.

Regneark

I Calc kan billeder som er indsat i celler sorteres og generelt behandles som data. Det er generelt blevet lettere at forankre billeder mere præcist i celler.
Når du kæder et ark til eksterne datakilder, kan CSV-filer bruges som kilde.
Fremhævning af celler som med en overstregningstuch kan tilpasses fra dialogen Egenskaber.

Præsentationer og tegninger

I Impress og Draw er der tilføjet nye typografer og der er ryddet op i de gamle.
Menuerne i Draw er omorganiseret for at gøre programmet mere intuitivt.
En en Side-menu er tilføjet.

Database

Den interne database i LibreOffice er for øjeblikket HSQLDB. Det er besluttet at migrere til Firebird, og i denne version er Firebird implementeret som en såkaldt eksperimentiel funktion. Læs mere om projektet her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/08/06/dbms-migration-in-libreoffice/

LibreOffice Online

LibreOffice Online er den cloudbaserede version, og her er der tilføjet en lang række nye funktioner som bringer LibreOffice Online tættere på at være en komplet browserversion. Blandt andet er der tilføjer stavekontrol, celleformatering og udfyldning af områder. Det er nu også muligt at åbne og lukke grupper af kolonner og rækker med et enkelt klik.
Sidst men ikke mindst er hastigheden forbedret og sikkerheden er også forbedret.

Flere informationer

Hvis du vil se en komplet liste over nyhederne kan du læse release notes her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1

torsdag den 5. juli 2018

Vil du være med til at teste?

LibreOfffice 6.1 Release Candidate 1 er klar til at blive afprøvet.

Samtidig starter den anden "bug hunting".Planen er at LibreOffice bliver frigivet endeligt i starten af august i år.

Du kan læse mere om bug hunting her: https://wiki.documentfoundation.org/QA/BugHuntingSession/6.1.0RC1

Du kan se hvilke nye funktioner der er i denne version her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1

Du kan som sædvanligt hente testversionen her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

Du kan læse tidligere atikler om LibreOffice 6.1 her: http://libreofficedk.blogspot.com/search/label/LibreOffice%206.1

tirsdag den 26. juni 2018

Slesvig-Holsten vil udelukkende bruge open source software

På sigt vil Slesvig-Holsten udelukkende satse på gratis software. Det har landdagen besluttet efter indstilling fra regeringen. Frem til begyndelsen af 2020 skal delstatens IT-eksperter gøre rede for, hvordan og hvornår en omstilling til såkaldt open source kan gennemføres.
"Open source er samlet set ikke nødvendigvis billigere at anvende. Det drejer sig snarere om at modarbejde magtkoncentrationer på markedet, så man ikke er afhængige af enkeltvirksomheder. Det giver mening i forhold til økonomi og IT-sikkerhed." 
Det udtaler Joschka Knut, som er pressetalsmand i Slesvig-Holstens miljøministerium.

Det skriver Jyske Vestkysten: https://www.jv.dk/nordtyskland/Delstat-vil-udelukkende-bruge-gratis-software/artikel/2622963
Version2: https://www.version2.dk/artikel/nordtysk-delstat-vil-have-open-source-applaus-databeskyttelseskommissaer-1085528

søndag den 27. maj 2018

Oversættelse af LibreOffice 6.1

Mandag d. 28. maj bliver LibreOffice 6.1 Beta 1 lagt ud til test.

Den danske version er stort set færdigoversat, og du kan derfor forvente at hele brugergrænsefladen er på dansk. Også alle de nye funktioner. Når jeg skriver "stort set", så skyldes det at der i skrivende stund mangler at blive oversat eller godkendt 63 ord i 30 strenge. Du kan altså opleve at der i beta-versionen er enkelte ord, som ikke er oversat.

Hjælpen er ikke fuldt ud oversat endnu, men der arbejdes på sagen. Der mangler oversættelse af 1.806 ord i 143 strenge, hvilket bestemt er overkommeligt at vi når før deadline.

Sammenlagt er der oversat rundt regnet 18.000 ord alene i denne version.