torsdag den 28. januar 2016

OpenSourceDays

OpenSourceDays planlægger at åbne dørene for endnu en event i kategorien "kun for nørder". Denne gang har holdet dog lovet at der også bliver noget for nybegyndere og andet godtfolk, som ikke har de daglige gøremål i en kommando-prompt.

Arrangementet finder sted 27/02 - 2016 og dørene åbnes allerede kl. 9:30. I år finder OpenSourceDays sted hos Metropol, Sigurdsgade 26 i København.

Det koster kun 150 at deltage, men hvis arrangementet bliver som de tidligere år, er pengene givet godt ud.

Læs mere her: https://opensourcedays.org/

onsdag den 27. januar 2016

LibreOffice 5.1 frigives til februar

LibreOffice 5.1 er planlagt til at blive frigivet den 10. februar, og det er med stolthed at vi i det danske fællesskab allerede nu kan erklære oversættelsen for afsluttet. Oversættelsen til dansk omfatter både brugergrænsefladen og den indbyggede hjælp.Download den seneste testversion: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/
Oversigt over de vigtigste nyheder: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/01/oversigt-over-nyheder-i-libreoffice-51.html 
Oversigt over artikler om LibreOffice 5.1: http://libreofficedk.blogspot.dk/search/label/5.1

tirsdag den 26. januar 2016

Hvis du skal lave PDF

De typiske dagligdags opgaver består i enten at PDF'e et dokument eller et billede, eller måske lave merge-and-split, hvor du skal bruge en enkelt side fra et større dokument, og evt. presse det ind imellem to sider i et andet dokument. Derudover kan der være brug for at pille grafiske objekter ud af en PDF eller lave små redigeringer.

Hvilket program der er bedst, afhænger af det konkrete behov. Hvis du har brug for daglig merge/split samt lidt små-redigering, kan du sikkert klare dig med LibreOffice. Hvis du er ude i decideret DTP- eller Grafikarbejde, skal du nok kigge på enten Inkscape, Scribus eller Gimp.

Jeg har selv brugt LibreOffice både til merge-split, men også til at redigere direkte i teksten, og i visse tilfælde at udtrække grafiske elementer fra en PDF.

Jeg har i tidens løb skrevet en del om PDF her: http://libreofficedk.blogspot.dk/search/label/PDF . LibreOffice har faktisk mulighed for at redigere i PDF-filer, og det kan du læse om her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2013/06/sjldent-brugt-rediger-pdf-filer.html

Der findes en lang række gode og dårlige programmer, og jeg vil ikke anbefale den ene frem for den anden. De fleste skal bruge et Java afviklingsmiljø.

mandag den 25. januar 2016

TIPS: Ugenumre

Meget dag-til-dag planlægning foregår med datoer, men de fleste af os har på et eller andet tidspunkt været ude for at skulle planlægge et eller andet, f.eks. ferie ud fra ugenumre. Specielt når du skal udveksle informationer, f.eks. bestille en rejse hos et rejsebureau, er det vigtigt at du og rejsebureauet er enige om, hvilket datoformat I benytter. I skal have et fælles sprog, en fælles standard.

Hvor datoerne er ret faste i den Gregorianske kalender[1], er der desværre ikke helt enighed om ugenumre [2].

Sådan meget overordnet set, er der tre systemer: Det europæiske, det amerikanske, og så er der Excel 2003. i Europa, herunder i Danmark, benytter vi normalt ISO-8601 standarden, som giver at det i dag (25/1 2016) er uge 4. Spørger du en amerikaner om ugenummeret, ja så vil han sandsynligvis svare uge 5. Det samme gør Excel 2003.

I et regneark skal du være meget opmærksom på problemstillingen, idet lokalitetsindstillingen desværre ikke tager højde for dette, på samme måde som tidszoner og datoformater.

Hvis du skriver =KALENDERUGE(25-01-2016) får du resultatet 5, hvilket er forkert. Skriver du derimod =KALENDERUGE(25-01-2016, 21), så får du det korrekte resultat, nemlig 4. Samme resultat kunne du opnå ved at skrive =ISOUGENUM(25-01-2016).På grund af en fejl i Excel 2003, er mange regneark udstyret med en fejlagtig beregningsmetode, hvilket har betydning for beregninger, også i LibreOffice. Excel-regneark som åbnes med LibreOffice Calc, vil derfor benytte funktionen =UGENUMMER_EXCEL2003() for at sikre samme resultat, som i Excel. Den fejl som tidligere har været i Excel og som fortsat lever videre i visse regneark, er en antagelse om at år 1900 var skudår (hvilket det ikke var). Det betyder at alle datoer (og mange ugenumre) før 1900 er beregnet forkert.

Der har tilsvarende været en fejl i OpenOffice.org Calc, som også har fået sin egen kompatibilitetsfunktion, nemlig WEEKNUM_OOO. Denne funktion kan ikke indtastes, men vil optræde, hvis du åbner et regneark med det pågældende problem.

Funktionsnavnene i denne artikel henviser til LibreOffice 5.1.


Der er ingen der har lovet at det skal være let. Pas i øvrigt også på med at benytte ugenumre i Google Spreadsheet, da standard-ugerne i Google er amerikansk.

1: https://da.wikipedia.org/wiki/Gregorianske_kalender
2: https://da.wikipedia.org/wiki/UgeFrankrig: Rhône-Alpes regionen prioriterer open source software

Region Rhône-Alpes digitale strategi inkluderer brugen af fri og open source software, interoperabilitet, åbne formater og åbne data, hvilket er følgen af en beslutning i det regionale råd. Dette skridt ses i forlængelse af den nationale strategi, den såkaldte Ayrault Circular (underskrevet af Jean-Marc Ayrault, tidligere fransk premierminister), som anbefaler brugen af open source software i ministerierne.

Besparelser ved at bruge LibreOffice i stedet for Microsoft Office vurderes til 200.000 EUR, og regionens afhængighed af Microsoft forventes at falde med 50%. Men en talsmand for regionen tilføjer: "prisen er ikke det vigtigste:. Det er først og fremmest om bedre kontrol og sikkerhed i regionens informationssystem samtidig med at vi understøtter udvikling af fri software.

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/case/france%E2%80%99s-rh%C3%B4ne-alpes-region-prioritises-free-software

søndag den 17. januar 2016

Pimp din kontorpakke

I LibreOffice er det muligt at skifte mellem forskellige ikon-sæt, hvilket kan være rart, fordi du kan vælge mellem de meget farverige ikoner og de mere afdæmpede af slagsen.

Du kan skifte ikoner under Funktioner - Indstillinger under LibreOffice - Vis.

Selv foretrækker jeg ikonsættet Breeze, som er meget afbalanceret.


Men du har faktisk også mulighed for at skifte farvetema, således at forskellige elementer i dokumentet fremstår anderledes. Det gælder f.eks. feltskygger, rammekanter og hjælpelinjer. Du kan også skifte farver for f.eks. ændringshåndtering.

Du kan skifte farver under Funktioner - Indstillinger under LibreOffice - Udseende (fra version 5.1: Programfarver).Endeligt har du mulighed for at skifte udseende på værktøjsområderne ved at tilknytte et tema. LibreOffice bruger samme temaer som browseren Firefox.

Du kan skifte farver under Funktioner - Indstillinger under LibreOffice - Personalisering.

I dialogen kan du søge imellem alle de temaer som er tilgængelige på Firefox'es hjemmeside: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/themes/ .

Der er mange forskellige temaer, og nogle er mere afdæmpede end andre. Her er et par eksempler:
fredag den 15. januar 2016

Hjælp med at test version 5.1

LibreOffice 5.1 RC2 er parat til at blive testet. Hent den her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

torsdag den 14. januar 2016

Oversigt over nyheder i LibreOffice 5.1

Generelt
LibreOffice kan indlæse endnu flere filformater. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/11/nyt-i-51-nye-dokumentformater.html

Indlæsning og eksport af OOXML er forbedret.

Det er muligt at indsætte Unicode tegn med Alt+X. Skriv f.eks. 2026 Alt+x for …
Alf+x skifter mellem "U+2026" og det viste tegn.

Forbedret håndtering af låsning ved brug af WebDAV. WebDAV understøtter nu både http og https.

Tekstbehandling

Brevfletning behøver ikke en registreret database for at flette fra f.eks. et regnearl. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/nste-version-51.html

Tekstforløb i brødtekst (for nye dokumenter) har fremover automatisk aktiveret håndtering af horeunger og franske horeunger.

I Tekstbehandling er det muligt at skjule blanke (tomme) områder over første afsnit og under sidste afsnit.

I tekstbehandling er der tilføjet autokorrekturfunktioner i højreklikmenuen for stavekontrol.

Regneark

I regneark er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu, nemlig "Ark". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af ark.

Bedre funktionsredigering i Calc- Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-bedre.html

Ny kommando (ikon) til at indsætte nye rækker under og nye kolonner til højre.

Formelguiden viser værdier for hver enkelt parameter.

Statistik regression: lineær, logaritmisk, potens: Ny dialog i statistik, til beregning af regression.

Mulighed for at eksportere (gemme) indsatte billedfiler fra et regneark (som i tekstbehandling og præsentationer)

Mulighed for at søge efter speciel formatering.

Store ændringer i regneark, blandt andet med henblik på fuldstændig korrekt understøttelse af både ODF og OOXML.

Diagrammer

Eksponentielle og potens tendens linjer accepterer negative Y-værdier.

Forbedret formelvisning ved at fjerne overskydende ettaller:
Polynomiel: f(x) = 1x^2 + 1x +1 => f(x) = x^2 + x +1
Exponentiel: f(x) = exp( 1 x ) => f(x) = exp( x )

Nyt sidepanel med Egenskaber for Diagrammer.

Impress og Draw
I Impress er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu, nemlig "Dias". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af dias.

I Impress vælges diasovergange i en ikon-baseret oversigt.

I Impress og Draw er der tilføjet kommandoer til diasnavigation og sortering.

Dialogen "Dias design"  i Dias ▸ Dias design har nu virkning på alle markerede dias.

Det er nu muligt at nulstille tidstagningen under præsentationsvisning med tidstagning.

Forbedringer til atlle OpenGL diasovergange (opgraderet til OpenGL 2.1).

Math formelredigering
Automatisk lukning parentes er nu valgfrit.

Værktøjet "Math Inputpanel" i Windows eller genvejsmenuen for en formel i en browser, gør det muligt at kopiere MathML kilde til udklipsholder. LibreOffice Math har fået et nyt punkt "Importer MathML fra Udklipsholder" i menuen Funktioner, til import af en sådan kilde, og omdanne det til LibreOffice egen formelsyntaks i Math.

Brugergrænseflade

Sidepanelet
I regneark er det muligt at formatere diagrammer i sidepanelet. Læs mere: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-sidepanel-til.html

Menuerne i Writer, Calc, Impress er reorganiseret. I Writer er der en ny menu, kaldet Formater, i Calc er der en ny menu, kaldet Ark og i Impress er der en ny menu, som kaldes Dias.

I sidepanelet er panelet Egenskaber for Område og Linje omorganiseret.

Ny dialog til håndtering af serveradgang. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-fil-dialog-for-servere.html

Flere forbedringer til dialogerne i sidepanelet.

Ny menu "Formater" i Writer. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/12/nyt-i-51-ny-menu-i-writer.html

Dialogen Stavekontrol lukke ikke automatisk, når stavekontrollen er afsluttet.

I Impress er det visuelt meget tydeligt, når man arbejder i præsentations-master og ikke i selve præsentationen. Desuden lettere at skifte imellem tilstande (master / præsentation).

I Impress og Draw er det muligt at ligestille højde og bredde for et objekt.

Læs om alle ændringer her(engelsk): https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.1

Frankrig: Parlamentet gør software tilgængeligt

Det franske parlament har vedtaget at software udviklet specielt for det offentlige, skal sidestilles med dokumenter, således at borgere har ret til at søge indsigt i indholdet. Kildekoden skal med andre ord gøres tilgængelig.

Loven omfatter alene retten til at se og inspicere koden, ikke at anvende, forbedre eller distribuere koden. Loven i sig selv er altså ikke en beslutning om at frigive koden som open source software. Til gengæld ønsker politikerne at drage nytte af den effekt åbenheden i open source communities har, idet håbet er at interesserede vil inspicere koden, og indrapportere evt. fejl.

Flere interessegrupper i Frankrig har kritiseret netop dette problem, blandt andet med baggrund i en nyligt gennemført "afstemning" blandt Frankrigs borgere, hvor et forslag om generelt at gøre software open source blev det tredje mest populære forslag.

Læs mere her: https://joinup.ec.europa.eu/node/148578

Det har jeg tidligere skrevet om her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/franskmnd-stemmer-for-open-source.html

Der har været mange forbehold, blandt andet har det været diskuteret, om frigivelse af kildekoden kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hensynet til åbenhed og fordelene ved at dele, har dog overskygget politikernes sikkerhedsmæssige frygt.

Finansministeriet er det først eksempel på offentliggørelse af kildekode, idet kildekoden til et nyt system til beregning af indkomstskat snart vil blive offentliggjort.

Læs mere her: https://joinup.ec.europa.eu/node/148579

torsdag den 7. januar 2016

Hjælp med at teste LibreOffice

LibreOffice 5.1 forventes at blive frigivet i starten af februar, og den sidste spurt er sat ind.

I weekend'en 15. til 17. januar er planlagt en intensiv test, som kaldes "Bug hunting session".

Læs mere om testen her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2016/01/07/third-bug-hunting-session-for-libreoffice-5-1/ og her https://wiki.documentfoundation.org/BugHunting_Session_5.1.0_RC2

Du kan læse om de nye features her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.1 .


Tip: Marker rækker og kolonner i Calc

Marker hele rækken med Skift+Space.
Marker hele kolonnen med Ctrl+Skift+Space.

HVis du har brug for at markere hele arket, kan du gennemføre de to kommandoer efter hinanden.