torsdag den 1. november 2012

OOXML

(Interoperabilitet med kommercielle kontorpakker).

Flere offentlige myndigheder i Tyskland og Schweiz har etableret et samarbejde om at forbedre implementeringen af Microsoftformater i open source kontorpakkerne. Det har foreløbigt resulteret i fire enkeltprojekter, som alle næsten er afsluttet. Det gælder helt konkrete områder, hvor LibreOffice enten læser eller skriver Docxdokumenter forkert. Det gælder
  • Formatering og placering af rammer og billeder.
  • Formatering af tabelle
  • Formatering og placering af kommentarer
  • Korrekt håndtering af nummererede lister
Et femte projekt omhandler indlejrede skrifttyper, men dette projekt har vist sig ikke at kunne gennemføres inden for rammerne af projektet.

Det omtalte projekt er et godt eksempel på, at flere myndigheder kan samarbejde om fælles interesser, og faktisk opnå konkrete resultater.
De fire projekter er udbudt som fire enkeltprojekter, som leverandører har budt ind på. Alle fire projekter er udført af lokale konsulenter. På den måde har sponsorerne dels opnået konkrete forbedringer af OOXML i LibreOffice, men også, at lokale firmaer har opnået kompetencer på dette meget komplicerede område.

User initiative for improving OOXML integration in LibreOffice/OpenOffice.org:  http://conference.libreoffice.org/program/thursday-premier-track/user-initiative-for-improving-ooxml-integration-in-libreoffice-openoffice.org