søndag den 12. april 2015

The Document Liberation

The Document Liberation blev dannet for et år siden som et underprojekt af LibreOffice, som skal håndtere den kode, som tager sig af import og eksport af "fremmede" dokumentformater.

Det har jeg tidligere skrevet om her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2014/04/document-liberation-project.html

Ideen var at skabe et fælles sted, hvor a flere softwareprojekter kan samarbejde om at udvikle import- og eksportfiltre til kontorprogrammer. Samtidig skal integrationen gerne blive lettere når koden bliver samlet et enkelt sted.

Projektet ledes af Fridrich Strba og David Tardon, to mangeårige bidragsydere til LibreOffice.

I løbet af 2014 har medlemmer af projektet frigivet et nyt rammesystem, kaldet "librevenge", som indeholder alle dokument-interfaces og hjælpetyper. Med rammesystemet bliver kæden af afhængigheder mere simpel. De spåbegyndte desuden et nyt modul til import af Adobe PageMaker, kaldet "libpagemaker", som var resultatet af et Google Summer of Code 2014 projekt af Anurag Kanungo.

Eksisterende moduler er desuden blevet udvidet med flere formater som f.eks. "libwps" med Microsoft Works regneark og Database afy Laurent Alonso. Han arbejder lige nu med at udvikle et modul til import af regneark fra Lotus 1-2-3, som er et af de mest berømte regnearksprogrammer. Laurent har også tilføjet understøttelse af mere end tyve forskellige ældre Mac-formater til "libmwaw".

Udviklerne har lavet to eksport-moduler, nemlig "libepubgen" for eksport af ePub og "librvngabw" for eksport af Abiword. Lige nu arbejdes der på at forbedre import af Adobe Freehand ("libfreehand") og Apple Pages ("libetonyek").

Der er moduler til Corel WordPerfect (også grafik) og Corel Draw, Microsoft Works, AbiWord, Microsoft Publisher og Microsoft Visio, Apple Keynote, Adobe FreeHand, Aldus PageMaker, samt en lang række ældre Mac-formater og e-bogs formater.

Hver modul under The Document Liberation paraplyen eksisterer som individuelle projekter med egne programmører, egen release cyclus og planlægning.

Modulerne er naturligvis frigivet som open source, og kan derfor anvendes i andre open source projekter, og på den måde skal integration med fremmede dokumentformater kun laves en gang, hvorefter alle open source programmer kan få nytte af det.

Mere information: http://www.documentliberation.org.