mandag den 13. april 2015

ProjectLibre

ProjectLibre er et projektplanlægningsværktøj a la Microsoft Project, kodet i Java. Programmet er et skrivebordsprogram, og er som føle deraf, uden samarbejdsfunktioner.

Stifterne af projektet her annonceret en cloud-version af ProjectLibre samt et supplement, som kaldes Portfolio Project Management.

ProjectLibre er open source og findes til Windows, Linux og Mac.ProjectLibre lægger i sin egen præsentation vægt på "komplet interoperatbilitet med Microsoft Project" samt brugergrænsefladen, som efterligner Microsofts "Ribbons".

Der synes at være nogen aktivitet blandt andet på projektets forum, men der er i 2014 kun udkommet en enkelt version af ProjectLibre.

Historie
ProjectLibre blev etableret i august 2012, som en forgrening af projektet OpenProj, som ikke synes at være aktivt længere.
Seneste version 1.5.9 af ProjectLibre er fra april/maj 2014.

Kilder
http://www.projectlibre.org
https://en.wikipedia.org/wiki/ProjectLibre
http://sourceforge.net/projects/openproj/

Styrker
Programmet synes at være det bedste bud på et alternativ til MS Project.
Gode diagrammer, herunder Gantt og PERT.

Svagheder
Programmet eksisterer ikke på dansk (kun engelsk).
Programmet håndterer ikke lokalisering korrekt, idet DKK visse steder vises som $.
Programmet er afhængig af Java, hvilket ikke synes at være en holdbar beslutning på sigt.
Det er ikke muligt at etablere en ressourcestyrke, som kan benyttes på tværs af projekter.
Dokumentationen er mangelfuld og ikke opdateret.