onsdag den 28. august 2013

Stavekontrol


Som en udspringer af statens "grunddataprogram", hvor offentligt ejede data principelt stilles til borgernes rådighed, har vi fået adgang til Retskrivningsordbogen anno 2001. Vi har fået adgant til ordbogens rå digitale data af Dansk Sprognævn (DSN).

Den såkaldte "Retskrivningsordbogs fuld­forms­ordliste (2001)", må vi benytte til at forbedre sprogværktøjerne. Specielt forventer vi at arbejdet med at forbedre stavekontrollen med disse data. Selvom arbejdet med at tilpasse stavekontrollen til retningslinjerne fra "Retskrivningsordbogen 2012", allerede er godt i gang, er vi overbevist om, at vi også vil kunne hive noget positiv effekt ud af den gamle ordbog, da det trods alt kun er en lille  af ordene der ændres, så forskellen mellem 2001 og 2012 er begrænset.

Vi forventer at bruge ordbogen til automatisk kvalitetskontrol af den eksisterende stavekontrol.
Tak til Keld Simonsen, som har forhandlingerne med Dansk Sprognævn.

Information fra Keld Simonsen: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/msg00530.html
Om grunddata: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata/Aftale-om-grunddata