søndag den 25. august 2013

Internationalt: Frankrig


Som jeg tidligere har skrevet, har parlamentsmedlemmet Isabelle Attard fra partiet ”De Grønne” bedt den franske regering gøre rede for, i hvilket omfang ministerier og styrelser benytter open source software.

Svarene begynder at komme, og nogle er mere detaljerede end andre.

Bland andet svarer undervisningsministeriet at...

  • ...Ministeriet selv har brugt Linux i mere end et årti: Serviceafdelingen hoster mere end 4.000 Linux-servere LibreOffice bruges af alle lærere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet svarer blandt andet:

  • ...Siden 2003 har afdelingen General Directorate of Customs and Excise brugt open source kontorpakke.

Læs mere (på engelsk): https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/ministries-france-detail-use-and-plans-free-software