søndag den 4. marts 2018

Trylleri med tabeller

Det er let at oprette tabeller i Writer, og jeg tror det er en af de hyppigst anvende funktioner i LibreOffice. Tabelfunktionen har en række spændende muligheder, hvor beregningsfunktionen efter min mening er den vigtigste. 

Et simpelt eksempel er vist herunder, hvor sidste linje (Total) er udfyldt med formlem =sum(). Hvis et af tallene i kolonnen ændrer sig, vil totalen automatisk blive opdateret.
Tabellerne har ikke de samme muligheder og egenskaber som andre objekter, og det er f.eks. vanskeligt at kontrollere hvordan tabellen skal forholde sig til den tekst der står før og efter. Tabellen herover er temmelig smal og høj, og det kunne være praktisk, hvis jeg kunne lade teksten bryde rundt omtabellen. Med objekter har vi mulighed for at håndtere det vha. forankring, ombrydning, justering og arranger. Vi har ikke disse muligheder med tabeller.

Og dog.

Tryllekunsten består i at pakke tabellen ind i et objekt, hvormed vi opnår samme muligheder som objektet. Hvilket objekt der egner sig bedst, afgøres af, hvilke muligheder du gerne vil opnå. I mit tilfælde vil jeg gerne opnå de samme muligheder som en ramme giver, så jeg markerer tabellen og vælger Indsæt – Ramme – Ramme. Vælg autostørrelse i dialogen.

Vi opnår på denne måde, at den omkringliggende tekst betragter tabellen som en ramme. Vi kan justere hvordan teksten skal bryde omkring tabellen, og vi kan vælge hvordan tabellen skal være forankret på siden. I eksemplet herunder har jeg ovenikøbet valgt at tabellens tekstretning skal være Højre-til-venstre (lodret), hvilket har den effekt, at tabellen bliver roteret . Resultatet kan du se herunder.