mandag den 20. november 2017

Flyt kolonner eller rækker med musen

Hvis du vil flytte kolonner med musen, skal du være opmærksom på et par små finurligheder.

For det første:

For at flytte en kolonne, skal du gøre følgende:
  1. Marker kolonnen du vil flytte, ved at klikke på kolonneoverskriften (bogstavet).
  2. Fang nu en af cellerne i kolonnen (ikke kolonnneoverskriften) med musen
  3. Træk og slip kolonnen hvor du ønsker den indsat

For det andet:

Når du slipper kolonnen, vil du slippe den på/i en eksisterende kolonne, og som udgangspunkt overskriver du den pågældende kolonne.

Hvis du ikke vil overskrive kolonnen, men derimod indsætte imellem to kolonner, skal du holde Alt-tasten nede, når du slipper (ikke når du trækker).

For det tredje

Kolonnen du flytter/indsætter, bliver indsat til venstre for den kolonne du slipper den på, hvis du holder Alt-tasten nede.

Øvrige tips...

  • Vejledningen her kan desuden anvendes til at flytte rækker op og ned. Bare erstat Kolonne med Række.
  • Hvis du markerer flere kolonner, bliver alle de markerede kolonner flyttet.
  • Hvis du supplerer flytningen med at holde Ctrl-tasten nede når du slipper, vil du kopiere i stedet for at flytte kolonnen.
  • Hvis du supplerer yderligere med at holde skift-tasten nede (altså holder Ctrl+Alt+Skift nede) når du slipper, opretter du en ny kolonne med referencer til den kolonne du kopierede fra.
    Pas på her, for det kan være lidt af en finmotorisk udfordring.

Du kan læse vejledningen her: https://help.libreoffice.org/Calc/Moving_Cells_by_Drag-and-Drop/da