fredag den 10. marts 2017

Sjældent brugt: Navigatoren

Navigatoren giver et overblik over elementerne i specielt store dokumenter. Navigatoren fungerer i alle programmoduler, men specielt i Writer er navigatoren udbygget med rigtig mange nyttige faciliteter.

Navigatorn finder du i arbejdspanelet i højre side af skærmen. Du kan herfra navigere rundt vha. af blandt andet dokumentets overskrifter og indsatte billeder, tabeller, bogmærker og fodnoter.

Flytte afsnit

Du kan flytte overskrifter og underordnet tekst op og ned i en dokumenttekst ved at bruge Navigatoren, hvilket giver dig et rigtig godt værktøj til at overskue og tilpasse dokumentets kapitelstruktur. Du kan også flytte overskrifter et niveau op eller ned. For at bruge disse muligheder, skal du formatere overskrifterne i dit dokument med en af de foruddefinerede afsnitstypografier for overskrifter.

For at flytte en overskrift opad eller nedad i dokumentet
  1. På Standardlinjen skal du klikke på ikonet Navigator for at åbne Navigatoren.
  2. Klik i Navigatoren på ikonet Indholdsvisning .
  3. Gør et af følgende:
    1. Træk en overskrift til en ny placering i listen i Navigator.
    2. Klik på en overskrift i listen i Navigator, og klik så på ikonet Kapitel op eller Kapitel ned ikon.
For at flytte overskriften uden den underordnede tekst skal du holde Ctrl nede, mens du trækker eller klikker på et af ikonerne Kapitel op eller Kapitel ned.
For at hæve eller sænke niveauet af en overskrift
  1. Vælg overskriften i listen i Navigator.
  2. Klik på ikonet Niveau op eller Niveau ned ikon.

Andre funktioner

Navigatoren har rigtig mange smarte funktioner, og du kan læse om dem alle sammen her: https://help.libreoffice.org/Writer/Navigator/da