mandag den 19. september 2016

Nyt i 5.3: Tabeller

Tabeller i Writer kan formateres på forskellige måder, blandt andet ved at definere kanter, afstande og baggrundsfarve. Det er også muligt at benytte Autoformat.

Det er også muligt at oprette sine egne autoformater, men det er lidt besværligt. F.eks. er det ikke muligt at finpudse enkelte parametre, da et nyt Autofomat altid oprettes ud fra en eksisterende tabel.

Fre version 5.3 bliver det muligt at håndtere tabeller ved hjælp af en ny type typografier; Tabeltypografier.
Vi kan altså se frem til at håndtering af tabellers udseende bliver lettere at arbejde med, og det bliver lettere at lave konsistens udseende af sine tabeller.

LibreOffice 5.3 er planlagt til at blive frigivet i februar 2017.