torsdag den 14. januar 2016

Oversigt over nyheder i LibreOffice 5.1

Generelt
LibreOffice kan indlæse endnu flere filformater. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/11/nyt-i-51-nye-dokumentformater.html

Indlæsning og eksport af OOXML er forbedret.

Det er muligt at indsætte Unicode tegn med Alt+X. Skriv f.eks. 2026 Alt+x for …
Alf+x skifter mellem "U+2026" og det viste tegn.

Forbedret håndtering af låsning ved brug af WebDAV. WebDAV understøtter nu både http og https.

Tekstbehandling

Brevfletning behøver ikke en registreret database for at flette fra f.eks. et regnearl. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/nste-version-51.html

Tekstforløb i brødtekst (for nye dokumenter) har fremover automatisk aktiveret håndtering af horeunger og franske horeunger.

I Tekstbehandling er det muligt at skjule blanke (tomme) områder over første afsnit og under sidste afsnit.

I tekstbehandling er der tilføjet autokorrekturfunktioner i højreklikmenuen for stavekontrol.

Regneark

I regneark er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu, nemlig "Ark". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af ark.

Bedre funktionsredigering i Calc- Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-bedre.html

Ny kommando (ikon) til at indsætte nye rækker under og nye kolonner til højre.

Formelguiden viser værdier for hver enkelt parameter.

Statistik regression: lineær, logaritmisk, potens: Ny dialog i statistik, til beregning af regression.

Mulighed for at eksportere (gemme) indsatte billedfiler fra et regneark (som i tekstbehandling og præsentationer)

Mulighed for at søge efter speciel formatering.

Store ændringer i regneark, blandt andet med henblik på fuldstændig korrekt understøttelse af både ODF og OOXML.

Diagrammer

Eksponentielle og potens tendens linjer accepterer negative Y-værdier.

Forbedret formelvisning ved at fjerne overskydende ettaller:
Polynomiel: f(x) = 1x^2 + 1x +1 => f(x) = x^2 + x +1
Exponentiel: f(x) = exp( 1 x ) => f(x) = exp( x )

Nyt sidepanel med Egenskaber for Diagrammer.

Impress og Draw
I Impress er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu, nemlig "Dias". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af dias.

I Impress vælges diasovergange i en ikon-baseret oversigt.

I Impress og Draw er der tilføjet kommandoer til diasnavigation og sortering.

Dialogen "Dias design"  i Dias ▸ Dias design har nu virkning på alle markerede dias.

Det er nu muligt at nulstille tidstagningen under præsentationsvisning med tidstagning.

Forbedringer til atlle OpenGL diasovergange (opgraderet til OpenGL 2.1).

Math formelredigering
Automatisk lukning parentes er nu valgfrit.

Værktøjet "Math Inputpanel" i Windows eller genvejsmenuen for en formel i en browser, gør det muligt at kopiere MathML kilde til udklipsholder. LibreOffice Math har fået et nyt punkt "Importer MathML fra Udklipsholder" i menuen Funktioner, til import af en sådan kilde, og omdanne det til LibreOffice egen formelsyntaks i Math.

Brugergrænseflade

Sidepanelet
I regneark er det muligt at formatere diagrammer i sidepanelet. Læs mere: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-sidepanel-til.html

Menuerne i Writer, Calc, Impress er reorganiseret. I Writer er der en ny menu, kaldet Formater, i Calc er der en ny menu, kaldet Ark og i Impress er der en ny menu, som kaldes Dias.

I sidepanelet er panelet Egenskaber for Område og Linje omorganiseret.

Ny dialog til håndtering af serveradgang. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-fil-dialog-for-servere.html

Flere forbedringer til dialogerne i sidepanelet.

Ny menu "Formater" i Writer. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/12/nyt-i-51-ny-menu-i-writer.html

Dialogen Stavekontrol lukke ikke automatisk, når stavekontrollen er afsluttet.

I Impress er det visuelt meget tydeligt, når man arbejder i præsentations-master og ikke i selve præsentationen. Desuden lettere at skifte imellem tilstande (master / præsentation).

I Impress og Draw er det muligt at ligestille højde og bredde for et objekt.

Læs om alle ændringer her(engelsk): https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.1