mandag den 13. juli 2015

Bedre import og eksport af OOXML

LibreOffice 5.0 har en lang række forbedringer til håndtering af Word- og Excelfiler. Her er nogle af de vigtigste:
 • LibreOffice er blevet bedre til at håndtere BÅDE de formater som er implementeret i MS Office OG standardformatet OOXML
 • Både tekstfremhævning og skyggeeffekt består ved import og eksport.
  • Indstilling for, om tegnbaggrund i LibreOffice skal eksporteres som tekstfremhævning eller skyggeeffekt
 • Overlappende kommentar-områder i doc-filer består ved import.
 • Forbedret understøttelse af arcto i OOXML skrevet som drawingML
 • Formler i Worddokumenter med Equation består som Math-formler
 • Indstillinger for automatisk orddeling består ved import og eksport
 • Tekstafstand til billeder består ved import og eksport
 • I regneark består strukturerede tabelreferencer ved import og eksport
 • I regneark er der tilføjet en række nye funktioner, som sikrer ensartethed mellem Excel og Calc.
Læs mere om nyhederne i LibreOffice 5.0 her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0