onsdag den 11. marts 2015

Den svenske Rigsdag afholder seminar om åbne standarder

Åbent seminar d. onsdag 18. marts 2015 om åbne standarder - Hvordan kan anvendelsen af ​​åbne standarder bidrager til innovation og konkurrenceevne i små virksomheder?

Seminaret præsenterer resultater fra forsknings- ORIOS der analyseret betydningen af ​​at bruge åbne standarder inden for IT-sektoren til at stimulere innovation og konkurrence på markedet, og for at minimere risikoen for forskellige typer af negativ indlåsningseffekter.

Risikoen for leverandør lock-in udsætter private virksomheder, enkeltpersoner og offentlige organisationer for de høje omkostninger og langvarig skadelig afhængighed af bestemte teknologier og individuelle leverandørers løsninger.

Resultater fra ORIOS projekt er blevet offentliggjort i flere videnskabelige fora og præsenteres for et bredere publikum i flere forskellige sammenhænge, ​​både internationalt og nationalt. For eksempel til resultaterne præsenteret og omtalt i forbindelse med EU 's igangværende arbejde gennemføre en guide til brug af åbne standarder og underlaget til den nationale politik på åbne standarder, der er offentliggjort af den britiske regering. Selv gennemførlighedsundersøgelsen vedrørende software og tjenester til staten indkøbscentral på Kammarkollegiet offentliggjorde refereres projektresultater vedrørende åbne standarder. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Fonden. (Se http://www.his.se/orios )

Læs mere her: http://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20150318/
Projektet er ledet af Björn Lundell, Professor Ph.D. ved Universitetet i Skövde.
Mere information: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-ict-standards-fundamental-small-ict-firms